İdare Hukuku

İdare kavramı, idarenin eylemleri ve idari sözleşmeler, kamu hizmeti, idarenin sorumluluğunu içerir. Ayrıca idarenin oluşumunu etkileyen başlıca ilkeler ve sistemler incelenir. Merkezi idare ile yerel idare kavramları ile Kamunun teşebbüs ve iştirakleri hukuksal çerçevede ele alınır. Kamulaştırma konusu incelenir. Hukukun üstünlüğü, yargı denetimi konuları göz önünde bulundurulur. İdari davalar ve yargılama usulü, idari yargı kararlarının uygulanması incelenmektedir.

Kabahatler Kanunu ile getirilen hükümlerin incelenmesi, Ceza Kanunundan farklılıklarının ortaya konulması, kabahatlere uygulanan yaptırımların ve uygulamada sorun çıkaracak düzenlemelerin tespit edilmesi amaçlanmıştır.

 • İdari Yargıda Başvuru(üst makamlara başvuru vb.)
 • Genel olarak dava dilekçesi/İdari Yargıda Dilekçenin İncelenmesi
 • Hak İhlali Kavramı ve İçtihatlar Işığında incelenmesi
 • Menfaat İhlali Kavramı ve İçtihatlar Işığında incelenmesi
 • İdari Dava Türlerinden İptal Davası-Usul ve Esasa İlişkin Şartlar
 • İdari Dava Türlerinden Tam Yargı Davası-Usul ve Esasa İlişkin Şartlar
 • Yürütmenin Durdurulması ve Koşulları
 • Bağlantılı Davalar
 • İdari Yargıda Yargılama Usulü
 • Olağan Kanun Yolları(Temyiz/İtiraz/Karar Düzeltme için başvurulacak mahkeme ve diğer ayrımlar )
 • Olağanüstü Kanun Yolları
 • Yargı Kararlarının Yerine Getirilmesi
 • Kabahatler Kanunu

 

Ayrıca TSK ve Kolluk personeli hakkında; 

 • Ayırma İşlemleri, Aylık / Tazminat / İkramiye,Askeri Ceza Hukuku,
 • Açığa Alınma / Tutuklanma, Adi Maluliyet, Askeri Öğrenci İşlemleri, Lojman ( Kamu Konutları ) İşlemleri, Kıdem / Nasıp Düzeltme / Rütbe, Koruma Statüsü, Kurs İşlemleri, 
 • Mecburi Hizmet Yükümlülüğü, İzin ile İlgili İşlemler, Askerlik Kanunu’dan Doğan İşlemler, Atama ve Atamanın İptali, Güvenlik Soruşturması, Devlet Memurları ile İlgili İşlemler
 • Tayin Bedeli / Harcırah Bedelli /Dövizle Askerlik, Ayırma İşlemleri, Aylık / Tazminat / İkramiye, Askeri Ceza Hukuku
 • Açığa Alınma / Tutuklanma, Adi Maluliyet, Askeri Öğrenci İşlemleri, Lojman ( Kamu Konutları ) İşlemleri, Kıdem / Nasıp Düzeltme / Rütbe, Koruma Statüsü, Kurs İşlemleri
 • Mecburi Hizmet Yükümlülüğü, İzin ile İlgili İşlemler, Askerlik Kanunu’dan Doğan İşlemler, Atama ve Atamanın İptali
 • Güvenlik Soruşturması, Tayin Bedeli / Harcırah
 • Bedelli / Dövizle Askerlik, Devlet Memurları ile İlgili İşlemler
 • Gazilik / Şehitlik İşlemleri, Disiplin Cezası / Ödül / Madalya
 • Emeklilik / İstifa İşlemleri, Er / Erbaş İle İlgili İşlemler, Nakdi Tazminat, Nöbet Hizmetleri, OYAK İşlemleri, Harp Malullüğü
 • Sağlık İşlemleri / Sağlık raporları, Sınıflandırma ve Branş İşlemleri, Sınav Hakkı, Sicil İptali / Kademe İlerlemesi, Silah Taşıma ve Bulundurma İzni, Sosyal Tesislere Giriş / Orduevi
 • Sözleşme Feshi İşlemleri, Sözleşmenin Yenilenmemesi, Tazminat ( Tam Yargı Davaları), Yargı Kararlarının Yerine Getirilmemesi, Yedek Subay / Astsubay İle İlgili İşlemler
 • Yurtdışı Görevi ve Eğitimi, Vazife Malullüğü, Mülakat / Sözlü Sınav, Astsubaylığa Geçiş, Astsubaylıktan Subaylığa Geçiş,
 • Sözleşmeli Subay Astsubay İşlemleri takibi yapılmaktadır.
 
Turanoğlu Hukuk ve Danışmanlık olarak web sitemizi geliştirmek, kullanışlı, etkili ve güvenli hale getirmek amacıyla çerezler (cookies) kullanıyoruz. Sitemizde gezinmeye devam etmeniz halinde cihazınızdaki çerezlere erişebileceğimizi de kabul ediyorsunuz.

Yol Tarifi