Enerji, Maden ve Çevre Hukuku

Türk enerji hukuku esas olarak dört bölümden oluşur:

1. Elektrik Piyasası;

2. Doğalgaz Piyasası;

3. Petrol Piyasası ve

4. LPG Piyasası

Enerji Hukuku’na ilişkin birçok temel kanun yanında ayrıca çeşitli yönetmelik ve tebliğler yayınlandı. Bu yasal düzenlemelerle hem elektrik hem de doğalgaz bir emtia olarak kabul edildi. Bu emtiaların tüketicilere ulaştırılmasına ilişkin iletim, dağıtım, depolama gibi faaliyetlerin ve tarifelerin belirlenebilmesi için bağımsız bir düzenleyici kurum olarak EPDK oluşturuldu.

Türkiye Cumhuriyeti Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (“EPDK”), enerji piyasasının düzenlenmesi ve denetlenmesinden sorumludur. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ise, bağlı kuruluşlar ve kamu kurumları ile birlikte, enerji politikalarından sorumludur. Ofisimiz, enerji hukuku konusunda müşterilerine tam kapsamlı vekalet ve hukuki danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Maden Kanunu, haklar, yükümlülükler, idari ve yasal işlemler, idari ve yasal kuruluşlar vasıtasıyla devletin madencilik politikasının yaşama geçirildiği ana metindir. Aynı zamanda anayasa hukukundan, idare hukukuna, medeni hukuktan ticaret hukukuna ve vergi hukukundan ceza hukukuna kadar birçok hukuk alanını ilgilendiriren sektörler arası bir özelliğe sahiptir. 3213 sayılı Maden Kanunu ve sair mevzuatlar esas itibariyle çalışmamızın ana konusunu oluşturmaktadır.

Ruhsatlandırma aşamalarında gerekli hukuki danışmanlık,

Dava süreçlerinde ve işlemsel çalışmalarda danışmanlık ve temsil,

Hukuki düzenlemeler ve mevzuata uyum,

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı ve MİGEM gibi kamu tüzel kişilikleri ile ilgili yazışmaların ve yönlendirmelerin yapılması,

Türkiye’de yatırım yapmak isteyen yabancı maden şirketlerine danışmanlık

Kamu hukukunun bir dalı olan çevre hukuku, anayasa hukuku ve uluslararası hukuk ile yakından ilgilidir. Bunlardan daha önemlisi ekoloji, ekonomi ve sosyoloji gibi bilim dallarıyla olan ilişkisi nedeniyle disiplinler arası bir niteliğe sahiptir. Başlıca konular; çevre ve ekoloji kavramı, katılım ilkesi, kirleten öder ilkesi, sürdürülebilir kalkınma kavramı, kusursuz sorumluluk, çevresel etki değerlendirmesi ve planlamadır.

Turanoğlu Hukuk ve Danışmanlık olarak web sitemizi geliştirmek, kullanışlı, etkili ve güvenli hale getirmek amacıyla çerezler (cookies) kullanıyoruz. Sitemizde gezinmeye devam etmeniz halinde cihazınızdaki çerezlere erişebileceğimizi de kabul ediyorsunuz.

Yol Tarifi