İmar ve Kamulaştırma Hukuku

İmar Hukukunun temel kavramları olan, yapı, bina, imar planları, plan hiyerarşisi, yapı ruhsatiyesi, yapı kullanma izni gibi kavramlar incelenmekte ve İmar Kanunu sistematiği çerçevesinde imara aykırı kullanım ve buna ilişkin yaptırımlar bağlamında yıkım kararı üzerinde ve ilgili dava süreçleri üzerinde durulmaktadır.

Kamulaştırma Kanunu’nda sayılan ilkelerin somut olaya uygulanması, somut olaya uygun doğru emsal tespitlerinin yapılması, somut olaya konu taşınmazın değerini etkileyen tüm faktörlerin dikkate alınması esasları gibi dinamiklere sahip bu kamulaştırma davalarında amacımız, kamulaştırma ile ortaya çıkan mağduriyeti minimuma indirgemek ve dava konusu taşınmazların gerçek değerlerinin tespit edilmesinde yol gösterici olmaktır.

  •  Anayasa Mahkemesinin İptal Kararı Sonrası Hukuki El Atmadan Doğan Davalar
  •  Fiili El Atmadan Doğan Davalar
  •  Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil Davaları
  •  Geri Alım Davaları
  •  Acele El Koyma Davaları
  •  Artan Kısmın Kamulaştırılması Davaları
  •  Maddi Düzeltim Davaları
  •  Geçici İşgalden Doğan Davalar
Turanoğlu Hukuk ve Danışmanlık olarak web sitemizi geliştirmek, kullanışlı, etkili ve güvenli hale getirmek amacıyla çerezler (cookies) kullanıyoruz. Sitemizde gezinmeye devam etmeniz halinde cihazınızdaki çerezlere erişebileceğimizi de kabul ediyorsunuz.

Yol Tarifi