Kat Mülkiyeti Hukuku

Kat mülkiyetinin ve kat irtifakının kurulması, kat maliklerinin ve kat irtifakı sahiplerinin hakları–borç ve yükümlülükleri, ana taşınmazın yönetimi, kat mülkiyetinin ve kat irtifakının sona ermesi, devre mülk hakkı, toplu yapı, toplu yapılarda kat mülkiyetinin ve kat irtifakının kurulması, toplu yapının (özellikle ortak yer ve tesislerin) yönetimi konularında uygulamaya yönelik ayrıntılı açıklamalar ve bin altı yüzü askın Yargıtay kararları ile kat mülkiyeti, kat irtifakı, devre mülk ve toplu yapı düzeniyle ilgili mevzuat (yasa, tüzük, yönetmelik) hükümleri ve yönetime ilişkin örnek (apartman yönetim planı, toplu yapı yönetim planı, konut kapıcılığı sözleşmesi, kapıcı yönergesi) örnek düzenlemeler incelenmektedir.

Kat mülkiyeti ve toplu yapı düzeni içinde yasayan (kat malikleri, kat irtifakı ve devre mülk hakkı sahipleri, yönetici–denetici vb.) herkesin, özellikle 636 Sayılı Kat Mülkiyeti Yasasının uygulanmasından doğan anlaşmazlıkların çözümünde güvenle başvurabilecekleri bir büro niteliği taşımaktayız.

  • Kat Mülkiyeti ve Kat İrtifakı
  • Kat Mülkiyeti ve Kat İrtifakının Kurulması
  • Kat Maliklerinin ve Kat İrtifakı Sahiplerinin Hakları
  • Kat Maliklerinin ve Kat İrtifakı Sahiplerinin Borçları
  • Kat Mülkiyetinin ve Kat İrtifakının Sona Ermesi
  • Ana Taşınmazın Yönetimi
  • Devre Mülk Hakkı
  • Toplu Yapı
  • Toplu Yapılara İlişkin Özel Hükümler
 
Turanoğlu Hukuk ve Danışmanlık olarak web sitemizi geliştirmek, kullanışlı, etkili ve güvenli hale getirmek amacıyla çerezler (cookies) kullanıyoruz. Sitemizde gezinmeye devam etmeniz halinde cihazınızdaki çerezlere erişebileceğimizi de kabul ediyorsunuz.

Yol Tarifi