Uluslararası Hukuk

Vatandaşlık Hukuku: Vatandaşlığın kazanılması, kaybedilmesi ve ispatını düzenleyen kurallar ile vatandaşlığa ilişkin uyuşmazlıkların çözümlenmesi incelenir. 

Yabancılar Hukuku: Bir devletin ülkesinde bulunan yabancıların hak ve yükümlülüklerini düzenleyen hukuki ilke ve kurallardan oluşur. 

Kanunlar İhtilafı: İçeriğinde yabancı unsur bulunan uyuşmazlıklara uygulanacak kuralları düzenleyen hukuk dalıdır. 

Milletlerarası Usul Hukuku: Özel Hukuk uyuşmazlıklarında mahkemelerin milletlerarası yetkilerini düzenleyen kuralların bütünü milletlerarası usul hukukudur.

Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku kapsamında, Türkiyede yabancılara uygulanan hukuki rejim ile Türk vatandaşlığının kazanılması ile kaybına ilişkin temel meseleler; Milletlerarası Özel Hukuk kapsamında,Türk milletlerarası özel hukukunda hakim genel prensipler, yabancı unsurlu hukuki işlem ve ilişkilere ait kanunlar ihtilafı problemleri ve bunların çözümünde başvurulacak bağlama kuralları ve özellikle milletlerarası yetki, yabancı mahkeme ve hakem kararlarının tanınması ve tenfizi gibi milletlerarası usul hukuk meselelerinin halli.

 
Turanoğlu Hukuk ve Danışmanlık olarak web sitemizi geliştirmek, kullanışlı, etkili ve güvenli hale getirmek amacıyla çerezler (cookies) kullanıyoruz. Sitemizde gezinmeye devam etmeniz halinde cihazınızdaki çerezlere erişebileceğimizi de kabul ediyorsunuz.

Yol Tarifi